ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  
นางศิวยา  รักคง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel :097-304-1919
E-mail : siwaya.rak@loei1.go.th


 นายสำเนียง  ศรีบุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :089-279-4730
E-mail : sumnaing.sri@loei1.go.th
 
 
นางยิ้มลักษณ์  ศรพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :088-325-0032
E-mail : yamlak.son.@loei1.go.th
   

 
 ส.ต.อ.สิทธิพงษ์  สายจันทร์
ครูชำนาญการ
Tel :096-207-4788
E-mail : sittipong.say@loei1.go.th

นางคนิษฐา  สายจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :091-862-1169
E-mail : kanitha.say@loei1.go.th
   

นายกรีฑาพล  ศรพรหม
ครูชำนาญการ
Tel :088-325-0032
E-mail : kreetapon.son@loei1.go.th

นายวุฒิชัย  บุดดา
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :098-654-3017
E-mail : wuttichai.bud@loei1.go.th
   


นางสาวชุติพร  วงศ์ลา
ครู
Tel : 081-838-6033
E-mail : chutiporn.won@loei1.go.th


 
นางสาวณิกา  สังเวย์
ครู
Tel :091-372-6869
E-mail : nika.sun@loei1.go.th
   

นางสาวกรรณิการ์  นามกอง
ครู
Tel :080-007-5897
E-mail :kannika.nam@loei1.go.th


นางสาวพรสุดา  ลาสุข
ครู
Tel :096-898-9033
E-mail : ponsuda.las@loei1.go.th
   
 


นางสาวกุสุมา  เกษทองมา
ครูผู้ช่วย
Tel :095-615-9419
E-mail : kusuma.ket@loei1.go.th
 


นายฤทธิเดช  วงศ์ลคร
ครูผู้ช่วย
Tel :086-006-8751
E-mail : rittidech.won@loei1.go.th
   
 

นางสาวสุภาวดี  หงษ์สง่า
ครูผู้ช่วย
Tel :095-782-7425
E-mail : @
 

นางเบญญาภา  ศรีบุรินทร์
ครู
Tel :092-951-7887
E-mail : aumza_pinpong@gmail.com
   
 

นางพรสุดา  กรมทอง
ครูอัตราจ้อง
Tel :093-079-4614
E-mail :ponsuda.kro@loei1.go.th
 

นางสาวปารดา  ศรีกันชัย
ครูพี่เลี้ยง
Tel :093-465-4488
E-mail :panrada.sri@loei1.go.th
   
 

นางสาวอภิญญา  ทาศรีภู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel :061-027-7237
E-mail : apinya.tha@loei1.go.th
 

นายนุติกร  กรมทอง
พนักงานขับรถ
Tel :-
E-mail : nuthikorn.kro@loei1.go.th
 นายสุเนก  วงศ์ลา
ช่างครุภัณฑ์ 3
Tel :--
E-mail : jumlong.won@loei1.go.th
 

Comments