กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 มิ.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ รายละเอียดตัวชี้วัด.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ มาตรฐานวิชาเอก.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ ปฏิทินการย้าย63.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2563 01:37 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21-2560.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2563 01:36 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ เกณฑ์การย้ายครูเขตพื้นที่.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2563 01:36 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ เกณฑ์การย้ายครู63.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2563 01:36 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ การปรับปรุงมาตรฐานและวิทยฐานะ.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2563 01:11 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool สร้าง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 มิ.ย. 2563 23:52 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
24 มิ.ย. 2563 23:50 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข หน้าแรก : HOME
24 มิ.ย. 2563 23:48 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข ช่าวประชาสัมพันธ์
18 มิ.ย. 2563 23:41 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool นำออกไฟล์แนบ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
18 มิ.ย. 2563 23:41 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
18 มิ.ย. 2563 21:51 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 21:50 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
18 มิ.ย. 2563 21:50 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.docx.pdf กับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
18 มิ.ย. 2563 21:49 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool สร้าง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
18 มิ.ย. 2563 21:46 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 21:45 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 21:43 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
18 มิ.ย. 2563 21:42 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool สร้าง ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
18 มิ.ย. 2563 21:10 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 21:10 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 21:08 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ 29.แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ.pdf กับ แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า