กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ย. 2563 19:41 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข โครงสร้าง
17 ก.ย. 2563 01:45 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 01:43 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 01:41 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 01:34 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
14 ก.ย. 2563 01:29 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา
14 ก.ย. 2563 01:27 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา
14 ก.ย. 2563 01:26 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ แผนวิทยาการคำนวณ.png กับ หลักสูตรสถานศึกษา
14 ก.ย. 2563 01:25 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ ป1.png กับ หลักสูตรสถานศึกษา
12 ก.ย. 2563 19:30 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 ก.ย. 2563 19:30 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 ก.ย. 2563 19:30 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool นำออกไฟล์แนบ 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf จาก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 ก.ย. 2563 19:28 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานการดำเนินงานประจำปี
12 ก.ย. 2563 19:28 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ sar-โรงเรียน-สพป.-เลย-เขต-1-รร.นาสีฯ2562-2.pdf กับ รายงานการดำเนินงานประจำปี
12 ก.ย. 2563 19:27 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool นำออกไฟล์แนบ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf จาก รายงานการดำเนินงานประจำปี
12 ก.ย. 2563 12:24 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานการดำเนินงานประจำปี
12 ก.ย. 2563 12:24 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf กับ รายงานการดำเนินงานประจำปี
12 ก.ย. 2563 09:39 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 09:37 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 09:14 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
12 ก.ย. 2563 09:10 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
12 ก.ย. 2563 09:08 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
12 ก.ย. 2563 09:07 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
12 ก.ย. 2563 09:01 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
12 ก.ย. 2563 08:59 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า