กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มิ.ย. 2563 21:08 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ
18 มิ.ย. 2563 21:07 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool สร้าง แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ
18 มิ.ย. 2563 20:50 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 20:50 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 20:49 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
18 มิ.ย. 2563 20:48 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
18 มิ.ย. 2563 20:47 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool สร้าง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
18 มิ.ย. 2563 20:04 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 20:03 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 20:03 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf กับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
18 มิ.ย. 2563 20:02 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
18 มิ.ย. 2563 20:01 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool สร้าง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
18 มิ.ย. 2563 19:42 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข ติดต่อเรา : Contact
18 มิ.ย. 2563 19:40 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข ติดต่อเรา : Contact
18 มิ.ย. 2563 19:37 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 19:37 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 19:35 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
18 มิ.ย. 2563 19:35 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แนบ 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf กับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
18 มิ.ย. 2563 19:34 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool สร้าง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
18 มิ.ย. 2563 19:09 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 01:11 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool ลบ ข่าวประชาสัมพันธ์
18 มิ.ย. 2563 00:56 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
18 มิ.ย. 2563 00:54 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
18 มิ.ย. 2563 00:48 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool สร้าง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
18 มิ.ย. 2563 00:48 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 nasischool ลบ 15