มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมประกาศโรงเรียน