ผู้บริหารสถานศึกษา

นางศิวยา รักคง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Tel :097-304-1919

E-mail : siwaya.rak@loei1.go.th