ปี59 O-NETเต็ม100

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์